Kategoriarkiv: Årsmöte

Årsmöte


Alla medlemmar i LHBF är hjärtligt välkomna på årsmöte lördag den 7/3 kl 16:00 i föreningshuset Fontänen. Årsmötet beräknas hålla på till kl 18:00. Efter årsmötet bjuder föreningen på en smörgås och dryck.

Anmäl närvaro och eventuell specialkost till ordforande@lhbf.net senast 5/3.

Årsmöte och nya ledamöter till styrelsen.

Den 24:e februari var det årsmöte i föreningen. På årsmötet diskuterades frågor såsom verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår samt två inkomna motioner rörande tillsättning av olika poster och huruvida en domarkommitté ska inrättas. Vad resultatet blev rörande dessa och de andra frågor som togs upp går att läsa i detta protokoll.

Fr. v. Sebastian Thylin (utbildningsansvarig), Carl Löfstrand (sociala medier & hemsideansvarig), Mikael Rydfalk (eventansvarig), Jan Lindgren (kassör & medlemsansvarig), Carina Alm (domaransvarig) och Emil Skala (ordförande)

På årsmötet valdes också en nya ledamöter till styrelsen. Då Emil Skala valdes till ordförande för en tid av två år på förra årsmötet valdes ingen ny ordförande. Till kassör valdes Jan Lindgren. Övriga ledamöter som valdes var Mikael Rydfalk, Carina Alm, Carl Löfstrand och Sebastian Thylin. Till revisor valdes Reibert Arbring där Micke Josefsson valdes till suppleant. Till valberedning valdes Jonas Eriksson och Anna Kihlstedt. De avgående ledamöterna Jonas Eriksson och Lars Karlström avtackas med gåvor.

Välkomna till årsmötet

Hjärtligt välkomna på årsmöte söndag den 24/2 klockan 14:00 i föreningshuset Fontänen.

Vill du vara med och jobba för den lokala hembryggartraditionen? Då kanske styrelsearbete är något för dig? Vi söker nu ett antal poster i styrelsen som blir lediga till kommande föreningsperiod. Hör av er till valberedningen om du är intresserad av att komma med i styrelsen eller vill jobba i våra arbetsgrupper för sommarölsträff och Novembermörker.

Motioner ska vara styrelsens ordförande tillhanda senast söndag den 20/1 till:

Anmäl närvaro och eventuell specialkost till ordföranden senast 17/2.

Årsmötet och den nya styrelsen

Så är årsmötet lagts till handlingarna och en ny-gammal styrelse tar vid. Från vänster kan vi se Jonas Eriksson (ledamot), Mikael Rydfalk (ledamot), Emil Skala (ordförande), Lars Karlström (ledamot) och Jan Lindgren (kassör).

Reibert Arbring och Micke Josefsson valdes till revisor respektive suppleant och valberedning består av Anna Kihlstedt och Peter Pinaitis.

På mötet avtackade vi också de avgående styrelse- medlemmarna Micke Josefsson, Anna Kihlstedt och Peter Hammarfrid för ett utmärkt arbete! De belönades naturligtvis med lite presenter i föreningens anda!

Den stadgeförändring som föreslagits klubbades och även en motion från Peter Pinaitis att styrelsen skall anordna en aktivitet för alla som är på olika sätt är aktiva i kurser och event.

Naturligtvis belönades alla deltagarna på årsmötet med öl och smörgås!

 

Årsmöte den 25 mars!

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till vårt årsmöte klockan 14:00 söndagen den 25/3 i föreningshuset Fontänen.

Föranmäl gärna om du vill komma och meddela eventuell specialkost senast den 16/3 till  sekreterare@lhbf.net

Motionera mera!

Vill du lämna en motion ska den vara styrelsen tillhanda senast söndag den 4/3 till sekreterare@lhbf.net

Engagera dig mera!

Kanske vill du också vara  med och jobba för den lokala hembryggartraditionen? Då är styrelsearbete något för dig! Vi söker nu ett antal poster i styrelsen som blir lediga till kommande föreningsperiod! Kanske vill du annars jobba arbetsgruppen för sommarölsträffen eller Novembermörker? Kontakta i så fall valberedningen peter.pinaitis@hotmail.com.

Förslag på stadgeändringar

Styrelsen föreslår följande stadgeändring i syfte att underlätta
medlemmars motionerande:

Följande stycke under § 11 Årsmöte…

[…] Mötet skall aviseras till alla medlemmar senast 3 veckor före ordinarie årsmöte och senast 2 veckor före extra årsmöte.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan utlyst årsmötes datum.

…föreslår styrelsen ändras till

[…] Mötets datum skall aviseras till alla medlemmar senast 6 veckor före ordinarie årsmöte och senast 2 veckor före extra årsmöte.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor innan utlyst ordinarie årsmötes datum. Styrelsen skall senast 2 veckor innan årsmötes datum skicka medlemmarna
dagordning och förslag till beslut för inkomna motioner inklusive styrelsens egna propositioner.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens…
  a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år
 12. Val av kassör i föreningen för en tid av 2 år
 13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år (hälften på ett år och hälften på två år sedan fortlöpande på två år)
 14. Val av minst två personer till valberedning.
 15. Val av revisor samt suppleant.
 16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Det drar ihop sig till årsmöte

Den 29/4 kl 15:00 är det dags för Linköpings hembryggares årsmöte. I år har vi hyrt in oss på Föreningshuset Fontänen centralt i Linköping. I Bergqvists rum 138 på våning 1, närmare bestämt.

Inbjudan skickas ut via mejl till alla medlemmar, men den finns även tillgänglig här nedanför.

Föranmälan till årsmötet vill vi ha senast den 23/4 till mejl: sekreterare@lhbf.net

Anmäl också om du har särskilda önskemål gällande allergi och/ eller specialkost. Föreningen bjuder på en smörgås med dryck.

Vi behöver få in lite nya ansikten i föreningsarbetet!

Vill du jobba i någon av våra arbetsgrupper, som webbansvarig, eller i vår eventgrupp, kontakta då: ordforande@lhbf.net

Inbjudan med dagordning årsmöte 2017

Kort rapport från LHBF:s årsmöte

Nye ordföranden Eriksson avtackar den avgående.

Ut med det gamla, in med det nya. Jonas Eriksson tar över som ordförande efter Peter Pinaitis och sköter även avtackningen.

Den 19 mars hade LHBF sitt årsmöte i Linköping. Totalt var vi 12 personer på plats, vilket är en liten skara med tanke på att vi är 87 medlemmar i föreningen.

Tre styrelseledamöter avtackades; ordförande Peter Pinaitis som nu går vidare till styrelsearbete i SHBF, ledamoten, samt tidigare kurs- och domaransvarige, Erik Rönnqvist tar en paus och det gör även ledamoten Oskar Frodin.

För att ersätta dessa välkomnade vi två nya ledamöter in i styrelsen: Johan Mannerskog, som blir ny domaransvarig, och Simon Kavallin. Ny ordförande blir tidigare ledamoten Jonas Eriksson. Efter sedvanligt mötesförfarande och en macka med dryck gick gänget vidare för en öl på stan.

Protokoll dyker upp här på hemsidan inom kort.

Inbjudan till årsmöte

FontänenDen 19/3 är det dags för Linköpings hembryggareförenings årsmöte. Platsen är Föreningshuset Fontänen och tiden 16.00. Föranmälan till arsmote@lhbf.net innan den 13/3 uppskattas så vi vet hur många stolar som skall ställas fram och hur mycket förtäring som ska köpas in.

Vill man lämna in motioner som ska behandlas på årsmötet så ska dessa skickas till motion@lhbf.net. Motioner för behandling på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Styrelsen kommer publicera svar på inkomna motioner på www.lhbf.net senast två veckor efter årsmötet.

Vill du jobba i styrelsen eller har förslag på personer som vill jobba för att främja vår lokala hembryggarkultur, kontakta valberedningen på valberedning@lhbf.net.

Föreningens nuvarande stadgar hittas i dokumentbanken och komplett program och dagordning för årsmötet följer här nedanför.

Linköpings hembryggareförenings årsmöte 2016
Lördagen den 19/3 kl. 16:00
Föreningshuset Fontänen i Linköping

Bergqvists rum 138, Huvudentrén våning 1, Västra vägen 32
Kommer du med bil: Länsstyrelsens parkering eller Akilles

Dagordning

Kl. 16:00
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år
 12. Val av kassör i föreningen för en tid av 1 år
 13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år (hälften på ett år och hälften på två år sedan fortlöpande på två år)
 14. Val av minst två personer till valberedning.
 15. Val av revisor samt suppleant.
 16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 17. Övriga frågor:

 Följande stadgeändringar & textändring ska klubbas:

 • 4 Medlemskap

Medlemskapet är personligt och öppet för alla som fyllt 18 år.
Medlemskapet erhålls genom inbetalning av medlemsavgiften.

Medlemskapet gäller pågående verksamhetsår

Man blir medlem och betalar årsavgiften från det datum föreningen mottager betalning.

Medlem som inte lever upp till föreningens stadgar eller på annat sätt inte uppvisar god hembryggarsed kan uteslutas, ett sådant beslut tas tillfälligt av styrelsen och gäller fram till nästkommande årsmöte där mötet fattar ett slutgiltigt beslut.

 • 11 Årsmöte

 Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1/4 på tid och plats som styrelsen bestämmer.

ordinarie årsmöte hålls årligen före den 1/5

Mötet skall aviseras till alla medlemmar senast 3 veckor före ordinarie årsmöte och senast 2 veckor före extra årsmöte.

 • 13 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas genom ombud).

Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst.

Kl. 18:00

Avslut av årsmötet och lättare förtäring.