Årsmötet och den nya styrelsen

Så är årsmötet lagts till handlingarna och en ny-gammal styrelse tar vid. Från vänster kan vi se Jonas Eriksson (ledamot), Mikael Rydfalk (ledamot), Emil Skala (ordförande), Lars Karlström (ledamot) och Jan Lindgren (kassör).

Reibert Arbring och Micke Josefsson valdes till revisor respektive suppleant och valberedning består av Anna Kihlstedt och Peter Pinaitis.

På mötet avtackade vi också de avgående styrelse- medlemmarna Micke Josefsson, Anna Kihlstedt och Peter Hammarfrid för ett utmärkt arbete! De belönades naturligtvis med lite presenter i föreningens anda!

Den stadgeförändring som föreslagits klubbades och även en motion från Peter Pinaitis att styrelsen skall anordna en aktivitet för alla som är på olika sätt är aktiva i kurser och event.

Naturligtvis belönades alla deltagarna på årsmötet med öl och smörgås!