Etikettarkiv: Information

Inbjudan till årsmöte

FontänenDen 19/3 är det dags för Linköpings hembryggareförenings årsmöte. Platsen är Föreningshuset Fontänen och tiden 16.00. Föranmälan till arsmote@lhbf.net innan den 13/3 uppskattas så vi vet hur många stolar som skall ställas fram och hur mycket förtäring som ska köpas in.

Vill man lämna in motioner som ska behandlas på årsmötet så ska dessa skickas till motion@lhbf.net. Motioner för behandling på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Styrelsen kommer publicera svar på inkomna motioner på www.lhbf.net senast två veckor efter årsmötet.

Vill du jobba i styrelsen eller har förslag på personer som vill jobba för att främja vår lokala hembryggarkultur, kontakta valberedningen på valberedning@lhbf.net.

Föreningens nuvarande stadgar hittas i dokumentbanken och komplett program och dagordning för årsmötet följer här nedanför.

Linköpings hembryggareförenings årsmöte 2016
Lördagen den 19/3 kl. 16:00
Föreningshuset Fontänen i Linköping

Bergqvists rum 138, Huvudentrén våning 1, Västra vägen 32
Kommer du med bil: Länsstyrelsens parkering eller Akilles

Dagordning

Kl. 16:00
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år
 12. Val av kassör i föreningen för en tid av 1 år
 13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år (hälften på ett år och hälften på två år sedan fortlöpande på två år)
 14. Val av minst två personer till valberedning.
 15. Val av revisor samt suppleant.
 16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 17. Övriga frågor:

 Följande stadgeändringar & textändring ska klubbas:

 • 4 Medlemskap

Medlemskapet är personligt och öppet för alla som fyllt 18 år.
Medlemskapet erhålls genom inbetalning av medlemsavgiften.

Medlemskapet gäller pågående verksamhetsår

Man blir medlem och betalar årsavgiften från det datum föreningen mottager betalning.

Medlem som inte lever upp till föreningens stadgar eller på annat sätt inte uppvisar god hembryggarsed kan uteslutas, ett sådant beslut tas tillfälligt av styrelsen och gäller fram till nästkommande årsmöte där mötet fattar ett slutgiltigt beslut.

 • 11 Årsmöte

 Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1/4 på tid och plats som styrelsen bestämmer.

ordinarie årsmöte hålls årligen före den 1/5

Mötet skall aviseras till alla medlemmar senast 3 veckor före ordinarie årsmöte och senast 2 veckor före extra årsmöte.

 • 13 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas genom ombud).

Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst.

Kl. 18:00

Avslut av årsmötet och lättare förtäring.

Inlämning till SM

I dag den 23/3 öppnar webbregistreringen för för att delta i domartävlingen på SM.

Läs mer på SHBF:s hemsida:
http://www.shbf.se/evenemang/sm-i-hembryggdoel/sm-regler

Det lokala ombudet är som föregående år Peter Pinaitis. Den 12 april mellan kl.15-18 finns det möjlighet att lämna in öl på Falkgatan 3. Peter ser till att ölen levereras till Stockholm. Vänligen ta hänsyn till datum & tid!

Bussresa till Hembryggar-SM

LHBF-bussen anländer till Åbro i Vimmerby.

LHBF-bussen anländer till Åbro i Vimmerby.

 

OBS! NU HAR VI BOKAT EN STÖRRE BUSS SÅ NU FINNS DET GOTT OM PLATSER KVAR!

Du som är medlem i LHBF, häng med till Stockholm och Svenska Mästerskapen i hembryggd öl. Vi har bokat en buss för 49  personer (tidigare 24) till den 9 maj. Mejla till info(a)shbf.net och betala in 300 kr på bankgiro 447-5133 när du fått en bekräftelse på att det finns plats. Märk inbetalningen med ”SM-resa” och ditt namn. Köpt biljett betalas inte tillbaka.

Avresa från Linköpings resecentrums parkering kl. 8:00 och hemresa från Solnahallen kl. 19:30. Meddela gärna i god tid till info(a)lhbf.net om du ska ta med öl och utrustning för utskänkning

Resan är enbart för medlemmar , så är du inte medlem i Linköpings hembryggareförening för år 2015 så sätt in 100:- på bankgiro 447-5133. Ange namn och mejladress.

OBS: Glöm inte att köpa entrébiljett! Det gör du här.

Snart är det årsmöte

21 mars är det dags för LHBF;s årsmöte och här hittar du all information du behöver. Glöm framförallt inte att göra din föranmälan senast den 16:e mars.

 • Plats: Bäckskolans matsal, Konstruktörsgatan 104, Skarpan / Vidingsjö
 • Datum: 2015-03-21
 • Tid: Kl. 15:00
 • Förtäring: Smörgås & dryck


Skicka din föranmälan till arsmote2015@lhbf.net senast kl. 12:00 den 16:e mars. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 8:e mars och skickas till motion2015@lhbf.net.

Är du intresserad av en styrelsepost, kontakta valberedningen via valberedning2015@lhbf.net. Och / eller vill du jobba i en evenemangsgrupp i LHBF, hör av dig till sekreterare@lhbf.net.

Vi tar också tacksamt emot tips och idéer på vad vi kan hitta på i föreningen, det kan vara studiebesök på bryggerier, föreläsare eller bussresor till ölfestivaler.

Ta gärna också en titt på LHBF;s stadgar innan årsmötet. De hittar du här.

SM Informationsblad

Linköpings hembryggareförening har sammanställt ett dokument med information om- och kring SM som berör alla bryggare som ställer upp i folkets val. Du kan ladda hem dokumentet här.

Vi vill även påminna alla maed smartphones att ladda telefonen innan SM för att underlätta röstningen.