Kategoriarkiv: Förening

Inbjudan till årsmöte

FontänenDen 19/3 är det dags för Linköpings hembryggareförenings årsmöte. Platsen är Föreningshuset Fontänen och tiden 16.00. Föranmälan till arsmote@lhbf.net innan den 13/3 uppskattas så vi vet hur många stolar som skall ställas fram och hur mycket förtäring som ska köpas in.

Vill man lämna in motioner som ska behandlas på årsmötet så ska dessa skickas till motion@lhbf.net. Motioner för behandling på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Styrelsen kommer publicera svar på inkomna motioner på www.lhbf.net senast två veckor efter årsmötet.

Vill du jobba i styrelsen eller har förslag på personer som vill jobba för att främja vår lokala hembryggarkultur, kontakta valberedningen på valberedning@lhbf.net.

Föreningens nuvarande stadgar hittas i dokumentbanken och komplett program och dagordning för årsmötet följer här nedanför.

Linköpings hembryggareförenings årsmöte 2016
Lördagen den 19/3 kl. 16:00
Föreningshuset Fontänen i Linköping

Bergqvists rum 138, Huvudentrén våning 1, Västra vägen 32
Kommer du med bil: Länsstyrelsens parkering eller Akilles

Dagordning

Kl. 16:00
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år
 12. Val av kassör i föreningen för en tid av 1 år
 13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år (hälften på ett år och hälften på två år sedan fortlöpande på två år)
 14. Val av minst två personer till valberedning.
 15. Val av revisor samt suppleant.
 16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 17. Övriga frågor:

 Följande stadgeändringar & textändring ska klubbas:

 • 4 Medlemskap

Medlemskapet är personligt och öppet för alla som fyllt 18 år.
Medlemskapet erhålls genom inbetalning av medlemsavgiften.

Medlemskapet gäller pågående verksamhetsår

Man blir medlem och betalar årsavgiften från det datum föreningen mottager betalning.

Medlem som inte lever upp till föreningens stadgar eller på annat sätt inte uppvisar god hembryggarsed kan uteslutas, ett sådant beslut tas tillfälligt av styrelsen och gäller fram till nästkommande årsmöte där mötet fattar ett slutgiltigt beslut.

 • 11 Årsmöte

 Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1/4 på tid och plats som styrelsen bestämmer.

ordinarie årsmöte hålls årligen före den 1/5

Mötet skall aviseras till alla medlemmar senast 3 veckor före ordinarie årsmöte och senast 2 veckor före extra årsmöte.

 • 13 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas genom ombud).

Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst.

Kl. 18:00

Avslut av årsmötet och lättare förtäring.

”Blind date”-bryggning inför Belgoträffen

IMG_2544LHBFs nya satsning, att brygga ihop med en ny bekantskap, iscensattes för första gången nu till 2016 års Belgoträff. Den som ville, fick anmäla sig till mig och sedan lottade jag ihop bryggarna med varandra, sedan fick de själva bestämma vilken öl typ de skulle brygga, göra recept tillsammans etc. Jag bestämde mig för att följa Henrik Österman och Micke Josefsson på deras bryggdag den 4 januari. Vi befann oss hemma i Mickes hus i Råberga.

I vanliga fall brygger Henrik i sitt studentrum med lite enklare metoder, och i första hand har det blivit framställning av mjöd för hans del, men det sista halvåret har det blivit mer öl och i dag brygger han ca 2 st.10 litersbrygder i månaden.

IMG_2550Micke försöker att brygga en gång i månaden och har nyligen införskaffat sig en Grainfather som även används vid denna bryggning.

Receptet idag blir en Saison med fläderbärskryddning som värktes fram under en fika några dagar tidigare. Det är med spänning vi ser fram emot att få prova denna brygd i folkets val på Belgoträffen i Uppsala den 13/2 2016.

IMG_2557Det finns fortfarande platser kvar i bussen, så har du inte anmält dig så gör det! Vi förlänger osa till måndag den 1 februari. Gratis bussresa för den som skänker ut och är medlem i LHBF för år 2016. Ska du inte ha med öl att skänka ut åker du med som besökare, och betalar då 300kr tur & retur Linköping / Uppsala, anmäl dig till ordforande@lhbf.net med namn och mobilnummer samt sätt in pengarna på bankgiro: 447-5133

Glöm inte att köpa entrébiljett om du inte ska skänka ut.

Läs mer om träffen på SHBF:s hemsida.

Kom också ihåg att betala ditt medlemskap i vår förening för 2016!

Vid pennan ordförande Peter Pinaitis  

Snart är det årsmöte

21 mars är det dags för LHBF;s årsmöte och här hittar du all information du behöver. Glöm framförallt inte att göra din föranmälan senast den 16:e mars.

 • Plats: Bäckskolans matsal, Konstruktörsgatan 104, Skarpan / Vidingsjö
 • Datum: 2015-03-21
 • Tid: Kl. 15:00
 • Förtäring: Smörgås & dryck


Skicka din föranmälan till arsmote2015@lhbf.net senast kl. 12:00 den 16:e mars. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 8:e mars och skickas till motion2015@lhbf.net.

Är du intresserad av en styrelsepost, kontakta valberedningen via valberedning2015@lhbf.net. Och / eller vill du jobba i en evenemangsgrupp i LHBF, hör av dig till sekreterare@lhbf.net.

Vi tar också tacksamt emot tips och idéer på vad vi kan hitta på i föreningen, det kan vara studiebesök på bryggerier, föreläsare eller bussresor till ölfestivaler.

Ta gärna också en titt på LHBF;s stadgar innan årsmötet. De hittar du här.