Slutgiltig kallelse till årsmöte

En slutgiltig kallelse har gått ut på mail till alla medlemmar.

I det mailet finns info om mötet och hur du anmäler dig.