Årsmöte och nya ledamöter till styrelsen.

Den 24:e februari var det årsmöte i föreningen. På årsmötet diskuterades frågor såsom verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår samt två inkomna motioner rörande tillsättning av olika poster och huruvida en domarkommitté ska inrättas. Vad resultatet blev rörande dessa och de andra frågor som togs upp går att läsa i detta protokoll.

Fr. v. Sebastian Thylin (utbildningsansvarig), Carl Löfstrand (sociala medier & hemsideansvarig), Mikael Rydfalk (eventansvarig), Jan Lindgren (kassör & medlemsansvarig), Carina Alm (domaransvarig) och Emil Skala (ordförande)

På årsmötet valdes också en nya ledamöter till styrelsen. Då Emil Skala valdes till ordförande för en tid av två år på förra årsmötet valdes ingen ny ordförande. Till kassör valdes Jan Lindgren. Övriga ledamöter som valdes var Mikael Rydfalk, Carina Alm, Carl Löfstrand och Sebastian Thylin. Till revisor valdes Reibert Arbring där Micke Josefsson valdes till suppleant. Till valberedning valdes Jonas Eriksson och Anna Kihlstedt. De avgående ledamöterna Jonas Eriksson och Lars Karlström avtackas med gåvor.