Rättelse: Anmälningsavgift för studieresa

Igår gick vi ut med information att anmälningsavgiften för studiebesöket hos ÅBRO Bryggeri var 300kr.

Korrekt avgift är 200kr.

Anmälningsavgiften skall vara inbetald senast söndag kl 12:00.

Väl mött!